POUČUJEMO PO DVEH PROGRAMIH

KLASIČNI PROGRAM

- igranje na klasično kitaro
- program državne glasbene šole, osnova je knjiga Mladi kitarist (Tomaž Šegula)
- skladbe po izboru učitelja in skladbe po želji
- na koncu šolskega leta se opravlja izpit iz kitare na državni glasbeni šoli

PROSTI PROGRAM

- igranje na klasično, akustično ali električno kitaro
- program sledi željam in sposobnostim posameznega učenca
- skladbe po želji učenca in izboru učitelja
- učenje not, tablatur, akordov, rock, pop, lestvice
- na koncu šolskega leta se ne opravlja izpita


Šola je namenjena odraslim ali otrokom od 6. leta dalje.